Jana Rubešová - Básně Termiter - top page
To pro návrat jsi vhodil desetník,
jak do soukolí klíny.
Tma je čekání
ach, věčné je hledání.
Jsou dny černé a jsou dny bílé,
života jsou to jenom chvíle.
Chvíle s chvílí dává nekonečno chvil,
to jen rok s rokem ubírá nám sil.
Kam s ním?