Jana Rubešová - Básně Termiter - top page
Prolog
To pro návrat jsi vhodil desetník,
jak do soukolí klíny.

23-36 let