Jana Rubešová - Básně Termiter - top page
Prolog
Jsou dny černé a jsou dny bílé,
života jsou to jenom chvíle.
Chvíle s chvílí dává nekonečno chvil,
to jen rok s rokem ubírá nám sil.

15-18 let